choice


choice

Intro: F# B F# ( 4 times)
		
F#  E  D  C# ( 2 times)

   F#		  E	         C#      F#  E  D  C# 
      หลงระเริงติดอยู่กับความฝัน  	แต่ความจริงนั้นไม่ทำอะไร


   F#             E	         C#      F#  E  D  C# 
      คิดไว้ดีมันก็เท่านั้น    ถ้าไม่ลงมือทำก็ไม่มีอะไร

   D	    C#	  F#  D         E      C#
     อยากได้อยากลองต้องลุยเอา     อยากเด่นอยากดีต้องมีสักครั้ง   


  F#      E    D	        C#	      F#
++ อย่าอายกับสื่ง  ที่ทำ     (อุปสรรคคงไม่เจอถ้าไม่ฝ่าฟัน )


	   E   D    C#      F
      คุณคงทำได้แค่นั้น   ไม่มีใครจดจำ  


Solo: F (BASS 4 times)

      F#  E  D  C# ( 8 times)


     F#		  E	         C#      F#  E  D  C# 
      หลงระเริงติอยู่กับความฝัน  	แต่ความจริงนั้นไม่ทำอะไร  F#      E    D	        C#	      F#
++ อย่าอายกับสื่ง  ที่ทำ     (อุปสรรคคงไม่เจอถ้าไม่ฝ่าฟัน )


	   E   D    C#      F
      คุณคงทำได้แค่นั้น   ไม่มีใครจดจำ                  


Intro: F#  E  D  C# ( 2 times)