ทุกครั้งที่หลับตา ทุกเวลาที่หายใจ


ทุกครั้งที่หลับตา ทุกเวลาที่หายใจ

ดนตรี:F G C F G Am Bb Am G G	:
         Dm   G      C
ถึงแม้เราจบวันฝันไป แต่ยังมีเธอในใจไม่คิดเปลี่ยน
         Dm        G           C
ถึงแม้ว่าโลกนี้จะหมุนเวียน ฉันนั้นยังเหมือนเดิม
             Dm   G       C
   *ถึงแม้จะจบวันของเรา เธอจะมีเขามีใครก็แล้วแต่
              Dm        G            C   G
     ถึงแม้เธอไม่เคยมาเหลียวแล ฉันนั้นยังเหมือนเดิม
        C           F       G         Em
**ไม่ได้คิดถึงทุกครั้งที่หลับตา แต่คิดถึงทุกเวลาที่หายใจ
     Am   G    D7      G          C
คนๆเดิมถึงวันนี้ยังห่วงใย เข้าใจไหมว่าฉันรักเธอเสมอ
ซ้ำ *   **
       Am     G       Am
เพราะคนหนึ่ง อยู่ในใจ ของคนหนึ่ง
   D7       G  F G
เก็บไว้ ไม่เคยจะลืม
ดนตรี:F G C F G Am  Bb Am G G
ซ้ำ **
ดนตรี:Ab G C