ขอให้เหมือนเดิม


ขอให้เหมือนเดิม

ดนตรี:G G G G
 G                Em
ไม่ต้องรักฉันจนล้นฟ้า ไม่ต้องหาถ้อยคำหวานๆ 
Bm             C
อย่างที่เคยบอกกันก็ยังซึ้งอยู่
 G                Em
ขอแค่รักคำเดียวเท่านั้น หมายถึงฉันคนเดียวเท่านี้ 
Bm              C
อยากจะฟังอีกทีว่าเธอรักฉัน
              G       Em
       *ไม่ต้องรักเท่าฟ้า แต่ขอให้รักเท่าเดิม
            G         C 
       ไม่ต้องมีเพิ่มเติม แต่รักไม่น้อยลงไป
             G                Em
       ไม่ต้องรักกันชั่วนิรันดร์ ตราบที่ฉันนั้นยังหายใจ 
              G            D
       ขอให้เหมือนเดิม ขอให้เหมือนเดิม
 G                  Em
ไม่ต้องฝืนตัวเองเพราะฉันไม่ต้องฝันจะเป็นเหมือนใคร
Bm                  C
ก่อนเคยเป็นอย่างไรก็เป็นเหมือนเก่า	
G             Em	
รักเท่านี้ที่เธอให้ไว้ รักเท่าไหนก็ไม่สำคัญ
Bm               C
บอกว่ายังรักกันต้องการเท่านี้
ซ้ำ *
ดนตรี:G Em Bm C G Em Bm C
G                 Em
ขอแค่รักคำเดียวเท่านั้น หมายถึงฉันคนเดียวเท่านี้ 
Bm             C
อยากจะฟังอีกทีว่าเธอรักฉัน
ซ้ำ *   *
ดนตรี:G G G G
ดาวน์