ชาวนาอาลัย


ชาวนาอาลัย

               Bb               Cm     Gm       
เสียงสวดคาถาภาษาบาลีในงาน+++ทิศจันทร์ดีที่โศรกศัลย์
 Bb                 Cm     Gm                        D
สวดส่งวิญญาณเขาให้ไปสู่สวรรค์ท่ามกลางกลิ่นควันธูปเทียนคละคลุ้ง
               Bb               Cm      Gm
ลูกเมียพี่น้องซึ่งเป็นชาวนาทุกคนต่างหลั่งน้ำตาคาท้องทุ่ง
 Bb                  Cm        Gm       D         Gm
พื้นนาย่อยยับขาดคนเฝ้าคอยปรับปรุงเพื่อนบ้านมามุงเพื่อไว้อาลัย
              D     Gm                 Dm      Bb
* หนังต้องแอกคราวไถใครจะฟัน คราดและไถหักลงสะบั้น  ไถไม่ไหว
             Cm      Gm          D             Gm
คันนาที่กิ่วใครเล่าจะขุดดินใส่ ควายน้อยเกิดใหม่ใครจะผูกสนตะพาย
                 Bb                Cm Gm    Dm
ปล่อยให้ลูกเมียอยู่กับท้องนาเหมือนดังเอามือกุมตาหมดความหมาย
 Bb            Cm         Gm  D     Gm
จะมีก็แต่ผู้เป็นลูกชายไว้สืบเชื้อสาย ชาวนาต่อไป