เรื่องจริงผ่านเธอ


เรื่องจริงผ่านเธอ

        Dm       C       
 สิบเก้าปีผ่านยังอยู่ในงาน ประเพณี 
Dm      C        Dm         C        F A
พอย่างยี่สิบไม่ครบดี ศีลธรรมอันดีต้องถูกทำลาย
           Dm        C          
ก็เพราะความรัก มันทำให้เธอยาก หักห้ามใจ 
 Gm          C        Dm                F A
ปล่อยร่างกายให้เป็นไป ตามครรลอง ของธรรมชาติ
             Dm        C        Dm       C              
   ความรักเธอนั้น ไม่เคยแบ่งปัน ใจให้ใครพรหมจารีตที่เสียไป 
             Dm         F A
ก็ยังมั่นใจ เขาเพียงผู้เดียว
           Dm          C     Gm          
ใครห้ามใครเตือน เธอบอกว่าเธอ ไม่เกี่ยวมีเขาเพียงผู้เดียว 
 C          Dm        F A
ที่เธอทั้งรัก ทั้งหลงจริงใจ
          Dm       C         Dm      
*แต่เขาไม่รู้ ว่าเธอเชิดชู เขาเหนือสิ่งใดให้ทั้งกายทั้งใจ 
C   Dm          C         F A   
 ไม่เคยแบ่งไป ให้ใครชิดใกล้
      Dm       C         Dm         C      
แต่เขาคนนั้น ยังคงล่าฟัน สาวสวยเรื่อยไปหากเธอรู้คงตรอมใจ 
  Gm       C       F A   
สิ่งที่เสียไปช่างดูไร้ค่า
         Dm      C        Dm           
   แล้วถึงนี้ มาถึงวันที่ รถไฟชนกันเป็นภาพความจริง 
   C           Dm        C         F A
หาใช่ความฝันคู่ควงเขานั้น สวยเซ็กสดใส
         Dm         
 มันถึงวันแล้ว ที่เธอและเขา 
  C          Dm      C              Dm       C        F A
ต้องแยกกันไปเหลือทิ้งเพียงคราบคาวความใคร่ที่ยังฝังใจ เธอตลอดมา

( * )
          Dm        C       Dm      C      
   เป็นอุทาหร เตือนสาวน้อยวัยสดใสของติดตัวจะให้ใคร 
   Dm       C      F A   
ก็ลองชั่งใจให้ดีเสียก่อน
      Dm      C        
ให้วันเวลาเป็นตัวช่วยวัดใจ 
 Gm        C        Dm         C          F A 
พ่อแม่ยังคอยเธอกลับไปแขวนใบปริญญา ติดฝาข้