ถ้าโลกนี้ไม่มี...


ถ้าโลกนี้ไม่มี...

Intro :  Bbmaj7  Gm7  Ebmaj7  Cm7 F  

Bbmaj7                    Ebmaj7      Cm7 F
 ถ้าในโลกนี้ไม่มี  สิ่งเตือนความจำให้นึกถึงอดีต 
Bbmaj7       Dm7         Ebmaj7     Cm7 
ไม่มีเพลงให้ได้ยิน ไม่มีรูปของสองเราสักใบ ให้เห็นยามห่างไกล 

      Dm7       Eb       Dm7     Eb
*ทุกเรื่องราวที่เกิดกับสองเรา ทุกนาทีไม่ว่าจะดีร้าย
    Cm7           F
จะไม่เลือนหายไป ตามวันและเวลา

Bbmaj7        Dm7           Ebmaj7     Cm7   F
**ฉัน จะเก็บความทรงจำ ไว้ในลมหายใจที่มีอยู่  จะดูแลให้ดี 
      Bbmaj7        Dm7             Ebmaj7     
ไม่ต้องมีของเพื่อเตือนความทรงจำ เพราะมันไม่สำคัญมากไปกว่า
   Cm7     F
เก็บในลมหายใจตลอดไป 

Instru :   Bbmaj7  Gm7  Ebmaj7  Cm7 F  

Bbmaj7                    Ebmaj7      Cm7 F
ถ้าในโลกนี้ไม่มี  กระดาษให้ฉันเขียนเพื่อนึกถึงอดีต
Bbmaj7         Dm7        Ebmaj7          Cm7 
ไม่เคยได้ข้อความอีก ไม่ผ่านไปให้สองเราเจอกัน ให้นึกถึงวันนั้น

(* **)

Instru   Bbmaj7  Gm7  Ebmaj7   F  

  Bbmaj7      Dm7         Ebmaj7           Cm7  F 
ชัช ชัช ชา ดีดา ดาว ชัชชา ดีด้า ด้าว ชัช ชา ด่า ชัชชาดาด้าช่าว 
      Bbmaj7             Dm7
ไม่ต้องมีของเพื่อเตือนความทรงจำ 
          Ebmaj7       Cm7      F 
เพราะมันไม่สำคัญมากไปกว่าเก็บในลมหายใจตลอดไป


Cmaj7          Em7          Fmaj7      Dm7  G
ฉัน จะเก็บความทรงจำ ไว้ในลมหายใจที่มีอยู่  จะดูแลให้ดี 
      Cmaj7          Em7               Fmaj7        
ไม่ต้องมีของเพื่อเตือนความทรงจำ เพราะมันไม่สำคัญมากไปกว่า
   Dm7    G
เก็บในลมหายใจตลอดไป 


Outro    Cmaj7   Em7  Fmaj7  Dm7  G  (2 รอบ)  Cmaj7