ศิลปิน เบล พาย

ถ้าในโลกนี้ไม่มี

C                                    F
ถ้าในโลกนี้ไม่มี ... สิ่งเตือนความจำให้คิดถึงอดีต
C                                      F                             Dm         G
ไม่มีเพลงให้ได้ยิน ... ไม่มีรูปของสองเราสักใบ ... ให้เห็นยามห่างไกล

    F/G     Em           Am    F/G   Em        Am
* ทุกเรื่องราว ที่เกิดกับสองเรา ทุกนาที ไม่ว่าจะดีร้าย
  Dm                              G
 จะไม่เลือนหายไป ... ตามวันและเวลา

    C                          F                       Am                    Dm  G
** ฉันจะเก็บความทรงจำ ... ไว้ในลมหายใจ ...ที่มีอยู่ จะดูแลให้ดี
 C                                               F                            Am
ไม่ต้องมีของ ... เพื่อเตือนความทรงจำ ... เพราะมันไม่สำคัญ
   Dm           G                           C
มากไปกว่าเก็บไว้ในลมหายใจตลอดไป ...

C                             F                                G
ถ้าโลกนี้ไม่มีกระดาษให้ฉันเขียน ... เพื่อบันทึกอดีต
  C                                               F                           Dm     G
ไม่เคยได้ข้อความอีก ... ไม่ผ่านไปที่สองเราเจอะกัน ... ให้นึกถึงวันนั้น 

ซ้ำ *,**
solo

      C                          F                                   Am
ไม่ต้องมีของ ... เพื่อเตือนความทรงจำ ... เพราะมันไม่สำคัญ
                     Dm    G            C  
มากไปกว่าเก็บไว้ในลมหายใจตลอดไป ...

C                        F                     Am                        Dm   G
ฉันจะเก็บความทรงจำ ... ไว้ในลมหายใจ ...ที่มีอยู่ จะดูแลให้ดี
 C                                           F                                Am
ไม่ต้องมีของ ... เพื่อเตือนความทรงจำ ... เพราะมันไม่สำคัญ
                        Dm    G             C
มากไปกว่าเก็บไว้ในลมหายใจตลอดไป ...

outro  

  C
ตลอดไป....................................