รักคุณเข้าอีกแล้ว


รักคุณเข้าอีกแล้ว

เก็บเพลงรักนี้ ไว้ให้เธอ เมื่อวันใดที่เจอะเจอ 	
ฉันก็พร้อมและยินยอมมอบความรัก และจิตใจ	
ชั่วนิรันดร์ (ชั่วนิรันดร์)	
Fmaj7         Gm7	
มีเพลงเพลงนึงที่เคยร้องให้เธอฟัง	
   Am7           Gm7	
แต่ไม่รู้ว่ายังจำได้หรือเปล่า	
Fmaj7         Gm7	
วันและเวลาอาจจะหมุนและเวียนไป	
   Am7           Gm7	
แต่ใจความในเพลงนั้นของเรา	
	
       Bbmaj7    Bbmaj7 B   	
* ก็ยังคงเฝ้าย้ำพูดถึง ความรักที่ลึกซึ้ง	
      D7      Dm7              C       	
และยังคงตรึงในหัวใจนานแค่ไหน ก็เหมือนเก่า	
            F	
เหมือนวันแรกที่เรา เจอะกัน	
	
       Bbmaj7	
** เก็บเพลงรักนี้ให้เป็นของขวัญ	
       Am7	
ให้เธอได้รับได้รู้หัวใจของฉัน	
    Gm7          Fmaj7	
แม้คืนวันจะเปลี่ยนแปลงสักแค่ไหน	
       Bbmaj7	
แต่ใจของฉันที่รักเธอนั้น	
       Am7      Dm7	
ต่อให้ต้องลงนรกหรือขึ้นสรวงสวรรค์	
    Gm7      C	
ฉันก็จะไม่มีวันมอบให้ใคร	
       Bbmaj7	
จะมีเพียงเธอแค่เพียงคนเดียว	
       Am7	
และจะมีแต่เธอ เธอแค่เพียงคนเดียว	
       Gm7     Fmaj7     	
และ จะเป็นเพียงคนเดียวเสมอไป	
   Bbmaj7    Am7	
ที่ฉันฝากชี วิต ทั้งหมดไว้	
Dm7  Gm7 C  Fmaj7	
โดยไม่มีวันทวงกลับคืน	
	
Fmaj7         Gm7	
กาลและเวลาที่เปลี่ยนหมุนและเวียนไป	
   Am7           Gm7	
อาจจะทำให้หัวใจใครหมุนตาม	
Fmaj7         Gm7	
แต่ไม่ ว่าเวลาจะเปลี่ยนหมุนไปยังไง	
   Am7           Gm7	
ใจความในเพลงนั้นของเรา	
	
	
(*,**)	
	
Ab      Eb        Bb F	
ฉันขอใช้ช่วงเวลาทั้งชีวิตที่ฉันมี	
Ab      Eb    C	
ฉันขอใช้ไปกับเธอ กับเธอ เธอคนนี้	
	
	
(**)