เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมา


เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมา

INTRO : C#m  G#m  F#m  B (2) C#m  G#m  C#m  G#m  C#m

     E                    C#m  
     ไ ด้ ข่ า ว ว่ า   เ ธ อ เ จ อ ปั ญ ห า
  G#m           C#m 
ก็เลยต้องโทรมาถามไถ่ 
  E          F#m      B          C#m    F#m
ก็เราเคยเป็นคนรู้ใจ ถึงเลิกกันไปยังมีเยื่อใยต่อกัน
     E              C#m
     เขาทำให้เธอเจ็บมากไหม ?
 G#m         C#m   E         F#m
ได้ข่าวร้องไห้ไม่เว้นวัน  ให้รู้ว่าเธอยังมีฉัน 
   B         G#m     C#m …  E  G#m  C#m
ไม่แปรผันผ่านมานั้นไม่มีใคร
   
    B          G#m         C#m
 *   เ จ็ บ เ มื่ อ ไ ห ร่ ก็ โ ท ร ม า  
    G#m          C#m 
อย่าคิดว่าเป็นคนอื่นไกล 
 E          F#m               G#m
หากเขาไม่มีเยื่อใย จะทนทำไมกับคนใจดำ
   
   B          G#m          C#m
   เ จ็ บ เ มื่ อ ไ ห ร่ ใ ห้ โ ท ร ม า  
    G#m        C#m
จะไม่ต่อว่าเลยซักคำ
 E              F#m      B      G#m     C#m… F#m
จะรักษาแผลใจที่เขาทำ ลบรอยซ้ำเติมคำรักปักไว้แทน
    
      E                     C#m
 * *  ใ ห้ รู้ ยั ง มี อี ก ค น คิ ด ถึ ง  
       G#m        C#m    E          F#m
เจ็บนิดหนึ่งอย่าขังไว้ในใจ ผ่านมาก็ให้เลยผ่านไป 
       B     G#m     C#m
เริ่มต้นใหม่ ไม่สายหรอกคนดี

SOLO :  E  C#m  E  C#m E  F#m  B  G#m  C#m

   ( ซ้ำ * , * * )

 E             F#m       B      G#m      C#m
 ผ่านมาก็ให้เลยผ่านไป  เริ่มต้นใหม่ยังไม่สายหรอกคนดี

 C#m  G#m  F#m  B (5)