แม่ของเรา


แม่ของเรา

      D     G      D         A    Bm                     
แม่ของฉัน  คือทุกสิ่ง  คือผู้หญิงที่เป็นที่สุด เสมอมา  
F#m  G    F#m   Em   A     
แม่ เข้ม แข็ง แม้จะเหนื่อยหล้า แม่จ๋า~~รักแม่
     D          G         D           A                          
แค่มือนั้น  แตะตรงหน้าผาก  ก็แทนความรักที่แสนยิ่งใหญ่ 
   Bm  F#m   G F#m  Em  A   D   D  
ไม่ผันแปร ไม่ มี ใครแล้ว จะมีรัก แท้  เหมือนแม่ แม่ของ เรา
 Em           F#m        Em      A    D    D7                                        
ใครไม่กินไม่นอน เมื่อเราตัวร้อนเป็นไข้ ใจเขาร้อนกว่าไฟ ตั้งหลายเท่า  
 Em         F#m         G    E         A                                             
วันที่เรามีน้ำตา ก็ใครที่เจ็บกว่าเรา  แต่เขา คนเดียวที่คอยปลอยใจ
   D      G     D             A    Bm                                  
แม่จ๋า ลูกขอโทษ  ที่เคยทำให้แม่ต้องโกรธ ต้องเสียใจ  
F#m   G   F#m  Em  A  D  
 มือ ลูก น้อย ขอ กราบ ลง ไป ที่หัวใจ    ที่ตักแม่

Solo :   D Em  F#m G  F#m F  D# D  
	 Bm F#m  G F#m  Em A  D D7  

Em            F#m        Em      A    D   D7                                             
ใครไม่กินไม่นอน เมื่อเราตัวร้อนเป็นไข้ ใจเขาร้อนกว่าไฟ ตั้งหลายเท่า
Em         F#m         G    E       A                                                
วันที่เรามีน้ำตา ก็ใครที่เจ็บกว่าเรา  แต่เขา คนเดียวที่คอยปลอยใจ
  D      G     D              A   Bm                                    
แม่จ๋า ลูกขอโทษ  ที่เคยทำให้แม่ต้องโกรธ ต้องเสียใจ  
F#m  G    F#m   Em A  D  D7 
 มือ ลูก น้อย ขอ กราบ ลง ไป ที่หัวใจ     ที่ตักแม่
Bm  F#m   G    F#m  Em A     D                                                            
มือ ลูก น้อย ขอ กราบ ลง ไป ด้วยหัวใจ   กราบที่เท้าแม่