ศิลปิน พั้นช์ วรกาญจน์ โรจนวัชร

แม่ของเรา

            D          G           D                 A        Bm                                         
แม่ของฉัน   คือทุกสิ่ง    คือผู้หญิงที่เป็นที่สุด  เสมอมา   
F#m   G        F#m     Em      A          
แม่ เข้ม แข็ง  แม้จะเหนื่อยหล้า  แม่จ๋า~~รักแม่
          D                   G                  D                      A                                                    
แค่มือนั้น   แตะตรงหน้าผาก    ก็แทนความรักที่แสนยิ่งใหญ่  
     Bm   F#m     G  F#m    Em    A      D      D   
ไม่ผันแปร  ไม่ มี ใครแล้ว  จะมีรัก แท้   เหมือนแม่  แม่ของ เรา
 Em                      F#m                Em           A       D       D7                                                                               
ใครไม่กินไม่นอน  เมื่อเราตัวร้อนเป็นไข้  ใจเขาร้อนกว่าไฟ  ตั้งหลายเท่า   
 Em                 F#m                  G        E                 A                                                                                          
วันที่เรามีน้ำตา  ก็ใครที่เจ็บกว่าเรา   แต่เขา  คนเดียวที่คอยปลอยใจ
     D           G         D                          A       Bm                                                                    
แม่จ๋า  ลูกขอโทษ   ที่เคยทำให้แม่ต้องโกรธ  ต้องเสียใจ   
F#m     G     F#m    Em   A   D    
  มือ ลูก น้อย ขอ กราบ ลง ไป  ที่หัวใจ        ที่ตักแม่

Solo : // D Em / F#m G / F#m F / D# D /
     Bm F#m / G F#m / Em A / D D7 /

Em                       F#m                Em            A        D     D7                                                                                         
ใครไม่กินไม่นอน  เมื่อเราตัวร้อนเป็นไข้  ใจเขาร้อนกว่าไฟ  ตั้งหลายเท่า
Em                 F#m                  G        E             A                                                                                                
วันที่เรามีน้ำตา  ก็ใครที่เจ็บกว่าเรา   แต่เขา  คนเดียวที่คอยปลอยใจ
    D           G          D                           A      Bm                                                                        
แม่จ๋า  ลูกขอโทษ   ที่เคยทำให้แม่ต้องโกรธ  ต้องเสียใจ   
F#m    G       F#m     Em  A   D   D7  
  มือ ลูก น้อย ขอ กราบ ลง ไป  ที่หัวใจ          ที่ตักแม่
Bm   F#m      G       F#m    Em  A          D                                                                                                                        
มือ ลูก น้อย ขอ กราบ ลง ไป  ด้วยหัวใจ      กราบที่เท้าแม่