เก็บไว้ในใจก็พอ


เก็บไว้ในใจก็พอ

Tune to Eb (ลดมาครึ่งเสียง)

     E                 C#m
หลายครั้งชีวิตก็เปลี่ยนผัน หลายครั้งไม่เป็นอย่างใจ
   A                 F#m   B
ฉันรู้เส้นทางที่เดินไป ทำให้เรายิ่งไกลกัน
    E                 C#m
หลายครั้งทำเธอให้ผิดหวัง ฉันรู้เธอคงปวดใจ
   A                    F#m    B
ทุกครั้งเรื่องราวที่ทำไป อยากให้เธอรู้ความจริง
   F#m   G#sus4 G# C#m B
บอกใจหยุดเอาไว้         ไม่ควรฝันต่อ
       F#                A
หน้าอย่างฉันแค่มองก็เพียงพอ นี่ก็ดีเท่าไร
      C    B
ที่เธอเคยมี  น้ำใจ
   E                 C#m
แค่ฉันมีเธอเป็นความรัก เก็บไว้ในใจก็พอ
   A    G#m F#m      B
ถ้อยคำ มากมาย จะทนเก็บมันไว้ข้างใน
   E                C#m        A   G#m
แค่ฉันมีเธอเป็นความรัก แค่นั้นก็คือโชคดีที่ชีวิต ฉันมี
     F#m      B     E
จะเก็บเธอในใจอย่างนี้ตลอดไป
   E               C#m
ฉันรู้ว่าเธอนั้นดีพร้อม ฉันรู้ว่าเราต่างกัน
   A              F#m   B
และรู้ตัวดีไม่มีวัน ที่ความฝันนี้เป็นจริง
    E                 C#m
หลายครั้งทำเธอให้ผิดหวัง ฉันรู้เธอคงปวดใจ
   A                    F#m    B
ทุกครั้งเรื่องราวที่ทำไป อยากให้เธอรู้ความจริง
   F#m   G#sus4 G# C#m B
บอกใจหยุดเอาไว้         ไม่ควรฝันต่อ
       F#                A
หน้าอย่างฉันแค่มองก็เพียงพอ นี่ก็ดีเท่าไร
       C    B
ที่เธอเคยมี  น้ำใจ
   E                C#m        A   G#m
แค่ฉันมีเธอเป็นความรัก แค่นั้นก็คือโชคดีที่ชีวิต ฉันมี
     F#m      B     E
จะเก็บเธอในใจอย่างนี้ตลอดไป