ศิลปิน Various Artist

ค่าน้ำนม

Instru  / F#m7 Bm / A / D A / D / 

                                 D            F#m                               Bm  A
แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง  ที่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปล 
 D  F#m7       Bm                            D          D#dim      A  A7  A
แม่  เราเฝ้าโอ้ละเห่   กล่อมลูกน้อยนอนเปลไม่ห่างหันเห ไปจนไกล 
                            D                F#m                                 Bm 
เมื่อเล็กจนโตโอ้แม่ถนอม  แม่ผ่ายผอมย่อมเกิดจากรักลูกปักดวงใจ 
 D   F#m7        Bm                      D             A                  D  D7 
เติบ โตโอ้เล็กจนใหญ่  นี่แหละหนาอะไร มิใช่ใดหนาเพราะค่าน้ำนม 

    G    A          D  Bm         Em   A                 D 
* ควร คิดพินิจให้ดี  ค่าน้ำนมแม่นี้ จะมีอะไรเหมาะสม 
            F#m  Bm            Em                   
  โอ้ว่าแม่จ๋า ลูกคิดถึงค่าน้ำนม   
                    A                   D             F#m  A
  เลือดในอกผสม กลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน 

                                    D            F#m                                      Bm A
** ค่าน้ำนมควรชวนให้ลูกฝัง  แต่เมื่อหลังเปรียบดังผืนฟ้าหนักกว่าแผ่นดิน 
     D    F#m7              Bm                       D               A                    D
    บวช เรียนพากเพียรจนสิ้น  หยดหนึ่งน้ำนมกิน ทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอย

Instru  / D / F#m / Bm A / D F#m / Bm / D A / D /

( * , ** )