ค่าน้ำนม


ค่าน้ำนม

Instru   F#m7 Bm  A  D A  D  

                 D      F#m                Bm A
แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง ที่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปล 
 D F#m7    Bm              D     D#dim   A A7 A
แม่ เราเฝ้าโอ้ละเห่  กล่อมลูกน้อยนอนเปลไม่ห่างหันเห ไปจนไกล 
              D        F#m                 Bm 
เมื่อเล็กจนโตโอ้แม่ถนอม แม่ผ่ายผอมย่อมเกิดจากรักลูกปักดวงใจ 
 D  F#m7    Bm           D       A         D D7 
เติบ โตโอ้เล็กจนใหญ่ นี่แหละหนาอะไร มิใช่ใดหนาเพราะค่าน้ำนม 

  G  A     D Bm     Em  A         D 
* ควร คิดพินิจให้ดี ค่าน้ำนมแม่นี้ จะมีอะไรเหมาะสม 
      F#m Bm      Em          
 โอ้ว่าแม่จ๋า ลูกคิดถึงค่าน้ำนม  
          A          D       F#m A
 เลือดในอกผสม กลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกิน 

                  D      F#m                   Bm A
** ค่าน้ำนมควรชวนให้ลูกฝัง แต่เมื่อหลังเปรียบดังผืนฟ้าหนักกว่าแผ่นดิน 
   D  F#m7       Bm            D        A          D
  บวช เรียนพากเพียรจนสิ้น หยดหนึ่งน้ำนมกิน ทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอย

Instru   D  F#m  Bm A  D F#m  Bm  D A  D  

( * , ** )