ในความเป็นคน


ในความเป็นคน

Intro: D  G 
      D                      G
	ในความเป็นจริงชีวิตคนทุกคน มีดีมีเลวปะปนกัน
      D                          G
	ในความเป็นคนมันล้วนไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับใครจะมองเห็น
       B                      G
	* อย่าไปมอง ชีวิตของใครเพียงด้านเดียว
       B               G
	  อย่าปักใจ รีบไปตัดสินใครเพียงฝ่ายเดียว 
   D
** ไม่มีใครดีไปหมดทุกอย่าง ไม่มีใครเลวไปหมดทุกอย่าง
   G
   อย่าเพิ่งเชื่อใจ อย่าเพิ่งมั่นใจ 
   D
  คนดีก็เคยทำผิดเหมือนกัน คนเลวต้องมีที่ดีสักวัน
   G                     D
  อย่าเพิ่งแน่ใจ อย่าเพิ่งปักใจ ( ดีเลวอย่าเพิ่งไว้ใจ )
       D              G
	เวลาที่มีจะพาชีวิตไป เจอใครต่อใครไม่อาจรู้
       D                       G
	ทำใจเป็นกลาง มองโลกที่เป็นอยู่ ดูคนจงดูให้ลึกซึ่ง
        B              G
	อย่าไปมอง ชีวิตของใครเพียงด้านเดียว
       B             G
	อย่าปักใจ รีบไปตัดสินใครเพียงฝ่ายเดียว
       B                G
	อย่าไปวัด ด้วยการกระทำเพียงครั้งเดียว
       B           G
	จงเปิดใจ ให้เรียนรู้ในความเป็นคน    **  
   D
*** Nobody it’s all good Don’t be sure
   Nobody it’s all bad Don’t be sure 
Intro: D  G  D       *  **  ***  ***