ศิลปิน ที ฟอร์ ทรี

ใจของคนคอย

G/C/Bm/Am/D

G                                     Em
ใคร ใคร ยังถามเรื่องเธอกับฉัน
                         Am                  D
นานแล้วที่เฮาจากกัน ทุกวันที่มีคนถาม
              C                        Bm
วันเวลาเก่าเก่า กลับมาเตือนย้ำกำ
                Am                     D
ใครสักคนใจดำ มาละกันไปมาลืม

   G                                   Em
* ใคร ใคร บอกฉันเธอไม่กลับมา
                              Am                        D
   บอกฉันไม่ต้องห่วงหา แต่ฉันก็ยังแอบหวัง

                   C                     Bm
**ใจของคนคอย นานเต้าใดก็คอย
                          Am                         D
   อยู่รออย่างเลื่อนลอย แม้นอนยังคอยในฝัน
                  C                     Bm
   ใจของคนคอย รอเธอมาพักพิง
                      Am    D             G
    หนึ่งคนตี้ฮักจริง ยังฮักด้วยใจตี้กอย
                (*)(**)

           G/Em/Am/D (2Times)

                C                     Bm
ใจของคนกอย นานเต้าใดก็กอย
                        Am                          D   
อยู่กอยอย่างเลื่อนลอย แม้นอนยังกอยในฝัน
               C                      Bm
ใจของคนกอย รอเธอมาพักพิง
                  Am     D              G
หนึ่งคนตี้ฮักจริง ยังฮักด้วยใจตี้กอย

               C                        Bm     
ใจของคนกอย ฝากไปตามน้ำปิง
                       Am      D            G       
ฝากส่งความฮักจริง อย่าทิ้งหัวใจตี้กอย