Art Bar


Art Bar

Art Bar Scrubb

Intro: Amaj7 Dmaj7 (2times) Dm9

 Amaj7  Dmaj7  Amaj7 Dmaj7
สุขสำราญ วันเริ่มใหม่ สุขหัวใจ ไม่รู้เบื่อ 
  Dm9
เรามาแต่งเพลงร่วมกัน

Instru: Amaj7 Amaj9 Amaj7 Amaj9
      Dmaj7 Dmaj9 Dmaj7 Dmaj9
      (2times)

       Dmaj7   Amaj7
อยู่ด้วยกันตอนนี้ คงไม่มีเบื่อ
       Dmaj7     Amaj7
สุขอารมณ์อย่างนี้ คงต้องเมาสักวัน
Dmaj7 Amaj7 Dm9
รู้ชอบก็เพียงผ่าน แต่อยู่ด้วยกันตอนนี้

Instru: Amaj7 Amaj9 Amaj7 Amaj9
      Dmaj7 Dmaj9 Dmaj7 Dmaj9
      (2times)

            Dmaj7 Amaj7
* เหนื่อยเกินไปกับรัก เมื่อเวลาผ่าน
      Dmaj7   Amaj7
จะเข้าใจว่ารัก เมื่อมันเลยพ้นไป
Dmaj7 Amaj7 Dm9
รู้ชอบก็เพียงผ่าน แต่อยู่ด้วยกันตอนก่อนตอนนี้

 Amaj7  Dmaj7  Amaj7 Dmaj7
สุขสำราญ วันเริ่มใหม่ สุขหัวใจ ไม่รู้เบื่อ 
  Dm9
เรามาร้องเพลงร่วมกัน

Instru: Amaj7 Amaj9 Amaj7 Amaj9
      Dmaj7 Dmaj9 Dmaj7 Dmaj9
      (2times)
      Amaj7 Amaj9 Amaj7 Amaj9
      Dmaj7 Dmaj9 Dmaj7 Dmaj9      
      Amaj7 Amaj9 Amaj7 Amaj9
      Dm9 Dm9 
      (2times)

(ซ้ำ *)

 Amaj7  Dmaj7  Amaj7 Dmaj7
สุขสำราญ วันเริ่มใหม่ สุขหัวใจ ไม่รู้เบื่อ 
 Amaj7   Dmaj7       Amaj7 Dmaj7
สุขสำราญ วันเริ่มใหม่อีกครั้ง สุขหัวใจ ได้ร้องเพลง
                   Amaj7
ได้ร้องเพลง ได้ร้องเพลง ได้ร้องเพลง ได้ร้องเพลง
                   Dmaj7
ได้ร้องเพลง ได้ร้องเพลง ได้ร้อง ร้องเพลงๆนี้ นา 

Instru: Amaj7 Amaj9 Amaj7 Amaj9
      Dmaj7 Dmaj9 Dmaj7 Dmaj9
      Amaj7 Amaj9 Amaj7 Amaj9
      Dm9 Dm9
      (2times) Amaj7