โลกไม่ใช่ของเรา


โลกไม่ใช่ของเรา

intro : Ebmaj9  Abmaj7  Ebmaj9  Abmaj7

       Ebmaj9    Abmaj7
โลกไม่ใช่ของเรา คืนเขาไปเถอะ
       Ebmaj9    Abmaj7
โลกไม่ใช่ของเรา คืนเขาไป
        Fm9 Bb6       Fm9 Bb6
หนึ่งวันมีกี่ดวงจันทร์ เธอนั้นมีกี่ดวงใจ
        Fm9 Bb6       Ebmaj9
หนึ่งคืนมีกี่ตะวัน เธอนับมันไม่ได้

        Ebmaj9        Abmaj7
ฟ้าไม่ใช่ของเรา อย่าแหงนมองบ่อย
        Ebmaj9     Abmaj7
ฟ้าไม่ใช่ของเรา อย่าแหงนมอง
            Fm9 Bb6           Fm9 Bb6
เกลื่อนก็เพียงแค่ดวงดาว เปล่าคือเงาแห่งดวงใจ
          Fm9 Bb6      Ebmaj9
อยากให้เธอได้ลืมไป  ลืมเขาไปเถิด
       Abmaj7    Ebmaj9
กลับมาหาฉัน ลืมเขาไปก่อน
        Abmaj7    Ebmaj9
ในอ้อมแขนฉัน ลืมเขาไปเถอะ

(ดนตรี) Ebmaj9  Abmaj7  Ebmaj9  Abmaj7

       Ebmaj9        Abmaj7
เขาไม่ใช่ของเธอ อย่าเผลอไปกอด
       Ebmaj9      Abmaj7
เขาไม่ใช่ของเธอ อย่าเผลอกอด
            Fm9 Bb6
ปล่อยอารมณ์ให้ลอยไป
         Fm9 Bb6
เก็บดวงใจที่ลอยมา
        Fm9 Bb6
สิ่งที่มันอยู่ไกลตา

     Ebmaj9      Abmaj7
คืนเขาไปเถิด กลับมาหาฉัน
     Ebmaj9       Abmaj7
คืนเขาไปก่อน ในอ้อมแขนฉัน
       Dbmaj7    Abadd9
คืนเขาไปเถิด กลับมาหาฉัน
      Cm7         Abadd9
ลืมโลกไปเถิด ในอ้อมแขนฉัน
         Ebmaj9
เธอต้องลืมให้ได้

(ดนตรี) Ebmaj9  Abmaj7  Ebmaj9  Abmaj7
        Abmaj7  Abmaj7  Abmaj7