ศิลปิน TWO DOOR CINEMA CLUB

What You Know

(ดนตรี) / Em / Em / G / G / C / C / Em / Em / (2 รอบ)

Em                                      D                                            Bm
In a few weeks I will get time. To realise it‘s right before my eyes
                                 C
And I can take it if it‘s what I want to do
Em                                               D                                 Bm
I am leaving, this is starting to feel like. It‘s right before my eyes
                                     C
And I can taste it, it‘s my sweet beginning
 
Em                                        G                                      C
* And I can tell just what you want. You don‘t want to be alone
                                   Em
   You don‘t want to be alone
Em                                         G                                                 
   And I can‘t say it‘s what you know. 
                                                C
   But you‘ve known it the whole time,
                                                  Em (Bm)
   Yeah, you‘ve known it the whole time

Em                                          D                                                  
Maybe next year I‘ll have no time. 
                                                  Bm
To think about the questions to address
                                  C
Am I the one to try to stop the fire?
Em                                                      D                                            
I wouldn‘t test you, I‘m not the best you could have attained. 
                  Bm
Why try anything?
                                  C
I will get there, just remember I know
 
(ซ้ำ *)

(ดนตรี) / Em / Bm / Em / Bm / (2 รอบ)

(ซ้ำ *)