ยอมรับคนเดียว


ยอมรับคนเดียว

Intro F#m E F#m E


F#m   E          F#m E        F#m 
เธอคงไม่ซึ้งถึงความปวดร้าว   ช้ำในใจปวดร้าว   
  E        F#m  E
เศร้าเป็นอย่างไร

F#m   E     F#m E           F#m 
เธอคงไม่คิดถงคนที่เคย  รักและคอยห่วงใย    
E        F#m  E
เค้าทำเพื่อเธอทุกอย่าง

  Bm           A      Bm     A         
*  ใครเป็นคนปลอบโยนเอาใจ  ยามเธอมีทุกข์เพียงใด  
    Bm      D        E 
   พอมีคนแทนฉันแล้วเธอก็ทิ้งไป

      A           F#m  D        E
** เจ็บนี้นาน ยาวนานขอพอ ไม่ขอรอเธอคืนมา

       Bm      E     A        F#m
   ครั้งเดียวก็เกินจะพอ  เกิดท้อเกินจะรักใคร

   Bm    E         A
   เธอมีใจที่ฉันยอมรับคนเดียว

F#m   E        F#m E        F#m E        F#m  E
เธอคงไม่ซึ้งถึงการกระทำ    ย้ำให้คอยเจ็บช้ำ   คำที่เธอเอ่ยลาทุกอย่าง

F#m   E          F#m E           F#m 
เธอคงไม่คิดว่ามีความหมาย   ใครจะเป็นอย่างไร    
  E          F#m  E
ยามที่เธอเปลี่ยนไปทุกอย่าง

  ซ้ำ(*,**)

F#m   D       E        A
เธอทำให้รักทำไม  หลงทำไมก็ไม่รู้

F#m   D      Bm     D      Bm      E
พอเธอมาทิ้งกันไป  แก้ยังไง  ล้างยังไง  ลบยังไงก็ไม่หาย

  ซ้ำ(**,**)

Bm       E         A
เธอเป็นใครที่ฉันยอมรับคนเดียว