10,000 Miles


10,000 Miles

         Eb
* ให้ความคิดถึงนำพาเรามาใกล้กัน
       Absus2
  ความสัมพันธ์จะไม่มีวันจางหาย
        Fm          Gm
  แม้ว่าพรุ่งนี้เรายังไม่เจอ พรุ่งนี้ทางมันยังไกล
     Fm           Bb
  ขอเพียงใจเรายังเหมือนเดิม
          Eb
  ให้ความคิดถึงพาใจเราไปอยู่ใกล้กัน
        Absus2
  ความสัมพันธ์จะไม่มีวันเปลี่ยนไปไหน
         Fm       Gm
  ขอแค่เธอรักกัน ฉันก็ยังมั่นใจ
    Fm      Bb            ( Eb )
  ขอเพียงเรายังเก็บใจไว้ รอวันได้พบกัน

( * )

Eb Absus2                   Eb
หมื่นพันแสนล้านไมล์ จะไกลสักเพียงไหน
  Absus2                  Eb
ขอเพียงเรายังเก็บใจไว้ จนวันได้พบกัน ก็จนวันได้พบเธอ

Outro  Eb