ศิลปิน OneRepublic

Apologize

Instru  / Cm Ab / Eb Bb/D / ( 2 times )

     Cm                                       Ab                      Eb       Bb/D
I‘m holding on your rope, got me ten feet off the ground
      Cm                                     Ab                       Eb       Bb/D
I‘m hearing what you say, but I just can‘t make a sound
      Cm                                        
You tell me that you need me, 
   Ab                                 Eb           Bb/D
then you go and cut me down, but wait
      Cm                                      
You tell me that you‘re sorry, 
   Ab                              Eb      ( Bb/D )
didn‘t think I‘d turn around and say

       Cm                     Ab       Eb         Bb/D
* It‘s too late to apologize, it‘s too late
                 Cm                    Ab        Eb       Bb/D
   I said it‘s too late to apologize, it‘s too late

Instru  / Cm Ab / Eb Bb/D /
     Cm                                     Ab                          Eb Bb/D
I‘d take another chance, take a fall, take a shot for you
   Cm                                         Ab                                  
I need you like a heart needs a beat, 
                              Eb  Bb/D
but that‘s nothing new
   Cm                          Ab                           Eb              Bb/D
I loved you with a fire red, now it‘s turning blue, and you say
Cm                          Ab                               Eb            Bb/D
Sorry like the Angel Heaven let me think was you, but I‘m afraid

( * )

Instru  / Cm Ab / Eb Bb/D / ( 2 times )

( * , ** )

      Cm                                  Ab                      Eb
I‘m holding your rope, got me ten feet off the ground