ศิลปิน Green day

Are We The Waiting

Intro  / A / A / D / D /

A                                              D
Starry nights city lights coming down over me
A                                                   D
Skyscrapers and stargazers in my head

A                                                   D
Are we we are, are we we are the waiting unknown
        F#m                 E                               D
This dirty town was burning down in my dreams
F#m                  E                          D
Lost and found city bound in my dreams  and screaming

  A                                                  D
(Are we we are, are we we are the waiting)  and screaming
A                                                    D
(Are we we are, are we we are the waiting)
      A                                                          D
Forget me nots and second thoughts live in isolation
A                                                  D
Heads or tails and fairytales in my mind

A                                                   D
Are we we are, are we we are the waiting unknown
F#m                             E              D
The rage and love, the story of my life
F#m             E                 D
The Jesus of suburbia is a lie  and screaming

A                                                    D
(Are we we are, are we we are the waiting) and screaming
A                                                   D
Are we we are, are we we are the waiting) unknown
A                               D
(Are we we are, are we we are the waiting)  and screaming
A                              D 
Are we we are, are we we are the waiting) unknown 
A                               D 
(Are we we are, are we we are the waiting) unknown