ศิลปิน lighthouse family

High

Bb                               F                Gm              Eb 
When you´re close to tears remember someday it´ll all be over
Bb                        F      Gm   Eb
one day we gonna get so high.
Bb                        F                   
Though it´s darker than december 
Gm                    Eb
  what´s ahead is a different colour 
Bb                              F    Gm    Eb
one day we´re gonna get so high.

   Fm7                                                
*  And at the end of the day remember 
 Ebm7 
the days when we were close to the end
Fm7                     Ebm7
and wonder how we made it throught the night.
Fm7                                                        
At the end of the day remember 
  Ebm7
the way we stayed so close to the end
Fm7                          Eb       F 
We´ll remember it was me and you

              Bb                F       Gm            Eb            
** Cause we are gonna be forever you and me, you‘ll 
Bb                F                    Gm      Eb
always keep it flying high  in the sky of love

Bb                         F                     Gm                 Eb          
Don´t you think it´s time you started doing what we always wanted 
Bb                            F      Gm   Eb 
one day we´re gonna get so high 
Bb                       F        Gm                  Eb
Cause even the impossible is easy when we got each other 
Bb                           F       Gm   Eb 
one day we´re gonna get so high

( * ) / ( ** ) / ( ** )

Instru  Bb / F / Gm / Eb ( 2 times )

( * )  / ( ** ) / ( ** ) / ( ** ) / ( ** )

Outro  Bb / F / Gm / Eb