บุษบา


บุษบา

(ดนตรี)  Am C  F E  (8 รอบ)

Am C       F     E Am    C        F     E
 บุษบาเกิดมากับความสดใส โลกของเธอนั้นมีดอกไม้ในหัวใจ
Am  C        F    E Am   C       F     E
 วันทั้งวันชื่นชมชอบร้อยมาลัย โลกสดใสไปด้วยมาลัยของเธอ
Am  C  F   E Am C   F     E 
 ดอกไม้นานาพรรณ สีสันมากมายกันไป
Am  C  F    E Am   C     F   E 
 กลิ่นหอมรัญจวนใจ ประดับไว้ให้โลกนี้สวยงาม
 
(ดนตรี)  Am C  F E  (4 รอบ)

Am  C F      E Am    C    F  E 
* บรรจงร้อยเป็นมาลัย สนุกสุขใจหนักหนา
Am    C    F  E          Am C  F E
  เป็นประจำทุกวันเวลา ไม่เคยเหนื่อยล้า กับมาลัย

(ดนตรี)  Am C  F E  (4 รอบ)

Am      C         F     E Am     C       F     E
 แล้วเธอตื่นมากับความผิดหวังในวันนี้ โลกที่เคยดีไม่มีดอกไม้เหลืออยู่
Am    C       F   E Am    C     F    E
 โลกสดใสมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ เห็นเห็นกันอยู่ จู่จู่ก็หายไป 
Am C F    E     Am C F    E        Am C F E
     ดอกไม้มันหายไป    จากโลกอันกว้างใหญ่
 
(ซ้ำ *)

(ดนตรี)  Am C  F E  (8 รอบ)

Am C       F     E Am    C        F     E 
แล้วบุษบาก็พบว่าความจริงนั้น โลกที่มันไม่มีดอกไม้เหลืออยู่
Am C       F     E Am    C        F     E 
เพราะเธอเด็ดไปมากมายเท่าไรก็ไม่รู้ เด็ดไปไม่เคยดู จะเหลืออยู่ได้อย่างไร

(ดนตรี)  Am C  F E  (4 รอบ)
 
(ซ้ำ *)

(ดนตรี)  Am C  F E  (8 รอบ)