ศิลปิน Modern Dog

บุษบา

(ดนตรี) / Am C / F E / (8 รอบ)

Am C              F          E Am        C               F         E
 บุษบาเกิดมากับความสดใส  โลกของเธอนั้นมีดอกไม้ในหัวใจ
Am    C                F       E Am      C              F         E
 วันทั้งวันชื่นชมชอบร้อยมาลัย โลกสดใสไปด้วยมาลัยของเธอ
Am    C    F     E Am C      F         E 
 ดอกไม้นานาพรรณ สีสันมากมายกันไป
Am   C    F        E Am      C          F     E  
 กลิ่นหอมรัญจวนใจ  ประดับไว้ให้โลกนี้สวยงาม
 
(ดนตรี) / Am C / F E / (4 รอบ)

Am    C  F           E Am       C        F   E 
* บรรจงร้อยเป็นมาลัย  สนุกสุขใจหนักหนา
Am        C       F   E                   Am C   F  E
   เป็นประจำทุกวันเวลา ไม่เคยเหนื่อยล้า  กับมาลัย

(ดนตรี) / Am C / F E / (4 รอบ)

Am           C                 F         E Am         C             F         E
  แล้วเธอตื่นมากับความผิดหวังในวันนี้  โลกที่เคยดีไม่มีดอกไม้เหลืออยู่
Am        C              F     E Am       C         F        E
  โลกสดใสมันเป็นอะไรก็ไม่รู้  เห็นเห็นกันอยู่ จู่จู่ก็หายไป 
Am C F       E          Am C F       E               Am C F E
          ดอกไม้มันหายไป       จากโลกอันกว้างใหญ่
 
(ซ้ำ *)

(ดนตรี) / Am C / F E / (8 รอบ)

Am C              F          E Am        C               F         E 
แล้วบุษบาก็พบว่าความจริงนั้น โลกที่มันไม่มีดอกไม้เหลืออยู่
Am C              F          E Am        C               F         E 
เพราะเธอเด็ดไปมากมายเท่าไรก็ไม่รู้ เด็ดไปไม่เคยดู จะเหลืออยู่ได้อย่างไร

(ดนตรี) / Am C / F E / (4 รอบ)
 
(ซ้ำ *)

(ดนตรี) / Am C / F E / (8 รอบ)