หมุน


หมุน


อาจเป็นคนนั้นที่ใกล้ชิด 
อาจเป็นรักที่ไม่คาดคิด
แค่ต้องรอ ให้มาหา
D9sus4 (4 times)
   
          Cmaj7               Gmaj7
เรื่องบังเอิญอยู่ที่ไหน แปลกดีทุกทีที่ใครได้มาพบกัน
          Cmaj7
บอกจะหนาวแต่ก็ร้อน แปลกดีที่พยากรณ์ยังตามไม่ทัน

      Am7
*เมื่อโลกนี้มันเกินจะคาดเดา
Bm7
คิดก็เปลืองเวลาเปล่า
Ebmaj7          D9sus4
แล้วจะเอาอะไรกับความรัก

        Gmaj7   G9sus4   Cmaj7
**เพราะเราไม่รู้ ใครจะหมุนเข้ามา
      Gmaj7  G9sus4 Cmaj7 B7
ถ้าโลกยังหมุน ก็ยังมีลุ้นทุกเวลา
       Em7           A7 
อาจเป็นคนนั้นที่ใกล้ชิด อาจเป็นรักที่ไม่คาดคิด
     Am7   D9sus4
แค่ต้องรอ ให้มาหา

      Cmaj7
ไม่ว่ารักอยู่ที่ไหน
                  Gmaj7
เมื่อใดโลกหมุนตรงใจ คงได้พบกัน
       Cmaj7                  Gmaj7
จักรวาลจะเห็นไหม คนนั้นที่ฉันฝันใฝ่เขาอยู่ไหนกัน

(ซ้ำ * **)

       Gmaj7  G9sus4 Cmaj7
เพราะเราไม่รู้ ใครจะหมุนเข้ามา

(ใครจะหมุนเข้ามา)
     Gmaj7   G9sus4 Cmaj7 B7
ถ้าโลกยังหมุน ก็ยังมีลุ้นทุกเวลา
       Em7           A7     
อาจเป็นคนนั้นที่ใกล้ชิด อาจเป็นรักที่ไม่คาดคิด
     Dmaj7
แค่ต้องรอ 

Dmaj7 Gmaj7 Dmaj7 Gmaj7 F#7 
Bm7 E7 Am7 D9sus4 

       Gmaj7  G9sus4 Cmaj7
เพราะเราไม่รู้ ใครจะหมุนเข้ามา
      Gmaj7   G9sus4 Cmaj7
ถ้าโลกยังหมุน ก็ยังมีลุ้นทุกเวลา
       Em7          A7sus4   A7
อาจเป็นคนนั้นที่ใกล้ชิด อาจเป็นรักที่ไม่คาดคิด
      Am7   D9sus4
อาจเป็นเธอที่ตามหา

       Gmaj7   D    Cmaj7
เพราะเราไม่รู้ ใครจะหมุนเข้ามา
       Gmaj7   D   Cmaj7 B7
ถ้าโลกยังหมุน ก็ยังมีลุ้นทุกเวลา
       Em7           Am7  
อาจเป็นคนนั้นที่ใกล้ชิด อาจเป็นรักที่ไม่คาดคิด
     Am7   D9sus4
แค่ต้องรอ แค่มาช้า

Gmaj7 G9sus4 Cmaj7 Gmaj7 G9sus4 

Cmaj7       B7
   แล้วใครจะหมุนเข้ามา

Em7 A7 Am7 D9sus4 Gmaj7 G9sus4 
Cmaj7 Gmaj7 G9sus4 Cmaj7 B7 
Em7 A7 Am7 D9sus4 Gmaj7