ลืมเล

ศิลปิน ยิญชัย ปะหณัณ
คำร้อง : ชนธีร์ โออินทร์
ทำนอง : ชนธีร์ โออินทร์
เรียบเรียง : พรชัย ทัดละม่อม

ลืมเล

ลืมเล   
คำร้อง  ทำนอง ชนธีร์ โออินทร์          ยิญชัย ปะหณัณ ขับร้อง
เรียบเรียง พรชัย ทัดละม่อม
INTRO: Em D G Em C D G Em G Am D Em G Am B7 Em B7
     Em  D   G     Em   C       D    G     Em   G   
	เลยังมีน้ำใสแจ๋วไม่เห็นขาด เสียงคลื่นซัดซาดยังมากระทบฝั่ง ลมเล
  Am  D  Em    G     Am   B7     Em  B7
พัดมาพี่เหงาใจจัง คิดถึงความหลังคิดถึงจังสาวชาวเล
    Em    D    G      Em C  D    G     Em   G   
	ลืมแล้วแหละเห็นไปไม่หวนกลับ หายวับข่าวคราวไม่เห็นมา รู้หม้าย
  Am  D   Em  G      Am B7       Em
ว่าใครคิดถึงเจียนบ้า หรือน้องแก้วตาลืมสิ้นกลิ่นคาวเล  
       C     D  G    Em  C  D       G     Em   C
	* เคยเล่นน้ำเลเขเรือหางยาว นั่งชมดาวริมหาดทรายที่ชายเล หรือ
      D   G       Em   G   Am B7     Em  B7
แค่ทางไกลพาใจน้องปรวนเปร ลืมคนลืมเลลืมสิ้นถิ่นเกิดกาย
        Em     D   G     Em   C    D     G    Em
	* * คลื่นยังซัดซาดริมเลไม่ขาดหาย เหมือนพี่ชายยังคงเฝ้าคอยเธอ
       G   Am D  Em      G       Am    B7    Em  B7 
* * * คิดถึงคิดถึงพร่ำๆเพ้อ เหงาเบร้อชาติเหงาเบร้อน้องเห้อน้องรู้หม้าย

SOLO: Em D G Em C D G Em G Am D Em G Am B7 Em
	
( * , * * , * * * ซ้ำ )

SOLO: G Am D Em G Am B7 Em  Em  

จบ