ศิลปิน ยิญชัย ปะหณัณ

ลืมเล


คำร้อง : ชนธีร์ โออินทร์
ทำนอง : ชนธีร์ โออินทร์
เรียบเรียง : พรชัย ทัดละม่อม
ลืมเล     
คำร้อง / ทำนอง  ชนธีร์  โออินทร์                   ยิญชัย  ปะหณัณ  ขับร้อง
เรียบเรียง  พรชัย  ทัดละม่อม
INTRO:  Em D G Em C D G Em G Am D Em G Am B7 Em B7
         Em    D      G         Em     C             D       G         Em     G     
    เลยังมีน้ำใสแจ๋วไม่เห็นขาด  เสียงคลื่นซัดซาดยังมากระทบฝั่ง  ลมเล
    Am   D   Em        G         Am      B7          Em / B7
พัดมาพี่เหงาใจจัง  คิดถึงความหลังคิดถึงจังสาวชาวเล
        Em        D        G            Em  C   D        G         Em     G     
    ลืมแล้วแหละเห็นไปไม่หวนกลับ  หายวับข่าวคราวไม่เห็นมา  รู้หม้าย
    Am    D      Em   G           Am  B7              Em
ว่าใครคิดถึงเจียนบ้า  หรือน้องแก้วตาลืมสิ้นกลิ่นคาวเล    
             C          D    G        Em   C    D             G         Em     C
    *  เคยเล่นน้ำเลเขเรือหางยาว  นั่งชมดาวริมหาดทรายที่ชายเล  หรือ
           D      G             Em      G      Am  B7         Em / B7
แค่ทางไกลพาใจน้องปรวนเปร  ลืมคนลืมเลลืมสิ้นถิ่นเกิดกาย
                Em         D      G          Em      C       D          G       Em
    * *  คลื่นยังซัดซาดริมเลไม่ขาดหาย  เหมือนพี่ชายยังคงเฝ้าคอยเธอ
              G     Am D   Em           G              Am       B7       Em /B7  
* * *  คิดถึงคิดถึงพร่ำๆเพ้อ  เหงาเบร้อชาติเหงาเบร้อน้องเห้อน้องรู้หม้าย

SOLO:  Em D G Em C D G Em G Am D Em G Am B7 Em
    
( * , * * , * * *  ซ้ำ )

SOLO:  G Am D Em G Am B7 Em / Em /

จบ