ศิลปิน ยิญชัย ปะหณัณ

รับใช้ประชาชน


คำร้อง : ศรวิษฐ์ แสงนวล
ทำนอง : ศรวิษฐ์ แสงนวล
เรียบเรียง : พรชัย ทัดละม่อม
รับใช้ประชาชน     
คำร้อง / ทำนอง  ศรวิษฐ์  แสงนวล                      ยิญชัย  ปะหณัณ  ขับร้อง
เรียบเรียง  พรชัย  ทัดละม่อม
INTRO:  Am / Am / C / G / Am / 
         Am                C    G                Am                      C     G
    เขาทำงานมีศักดิ์ศรี  เป็นคนดีรับราชการ  ความไฝ่ฝันทำงาน  เพื่อรับใช้
        Am
ประชาชน
        Am               C        G                 Am                               C    
    ทุ่มเทอดทนมานะ  เสียสละซื่อสัตย์ยุติธรรม  ช่วยเหลือแบ่งปันแข่งขัน  เพราะ
 G             Am
เป็นอาชีพที่มีเกียรติ
                         C     G           Am           C          G            Am   
    *  เขาเพียงหวังบริการประชาชน  ให้ทุกๆคนเสมอภาคและมีน้ำใจ  เป็น
      C    G              Am              C         G                Am   
ราชการที่ดีไม่ต้องอายใคร  ให้ทำลงไปทำลงไปรับใช้ประชาชน
SOLO:  C / G / Am / Am / 
          Am               C          G                       Am                   
    ความฝันมีแรงเสียดทาน  จากคนร่วมงานและนายใหญ่  กลั่นแกล้งเหยียบหัว
     C              G        Am
กันไป  จะทำอะไรก็มีปัญหา
         Am                C           G                 Am                         C     
    แต่เขายังคงความดี  กู้ศักดิ์ศรีเรื่องราชการไทย  วางตัวเป็นกลางทำงานด้วยใจ
                  G               Am
จะสร้างภาพใหม่ให้ใสสดงดงาม
( * ซ้ำ )
SOLO:  C / G / Am / Am / ( 5 Times )  C G Am / 
       Am          C          G                Am                     C           G
    คนดีช่างโชคร้าย  ประกายแสงสว่างไม่มี  คนชั่วครอบงำย่ำยี  แล้วคนดีจะหวัง
    Am
พึ่งใคร
            Am              C       G                 Am                     C      G
    แต่เขาไม่เคยย่อท้อ  ทำงานรับใช้ประชาชน  สำนึกภาษีทุกๆคน  ที่จ่ายให้เป็น
     Am
เงินเดือน
                           C         G               Am
( * ซ้ำ )    ให้ทำลงไปทำลงไปรับใช้ประชาชน
SOLO:  C / G / Am / ( 3 Times )
จบ