รับใช้ประชาชน

ศิลปิน ยิญชัย ปะหณัณ
คำร้อง : ศรวิษฐ์ แสงนวล
ทำนอง : ศรวิษฐ์ แสงนวล
เรียบเรียง : พรชัย ทัดละม่อม

รับใช้ประชาชน

รับใช้ประชาชน   
คำร้อง  ทำนอง ศรวิษฐ์ แสงนวล	         ยิญชัย ปะหณัณ ขับร้อง
เรียบเรียง พรชัย ทัดละม่อม
INTRO: Am  Am  C  G  Am  
     Am        C  G        Am           C   G
	เขาทำงานมีศักดิ์ศรี เป็นคนดีรับราชการ ความไฝ่ฝันทำงาน เพื่อรับใช้
    Am
ประชาชน
    Am        C    G         Am                C  
	ทุ่มเทอดทนมานะ เสียสละซื่อสัตย์ยุติธรรม ช่วยเหลือแบ่งปันแข่งขัน เพราะ
 G       Am
เป็นอาชีพที่มีเกียรติ
             C   G      Am      C     G      Am  
	* เขาเพียงหวังบริการประชาชน ให้ทุกๆคนเสมอภาคและมีน้ำใจ เป็น
   C  G       Am       C     G        Am  
ราชการที่ดีไม่ต้องอายใคร ให้ทำลงไปทำลงไปรับใช้ประชาชน
SOLO: C  G  Am  Am  
	   Am        C     G            Am          
	ความฝันมีแรงเสียดทาน จากคนร่วมงานและนายใหญ่ กลั่นแกล้งเหยียบหัว
   C       G    Am
กันไป จะทำอะไรก็มีปัญหา
     Am        C      G         Am             C   
	แต่เขายังคงความดี กู้ศักดิ์ศรีเรื่องราชการไทย วางตัวเป็นกลางทำงานด้วยใจ
         G        Am
จะสร้างภาพใหม่ให้ใสสดงดงาม
( * ซ้ำ )
SOLO: C  G  Am  Am  ( 5 Times ) C G Am  
	  Am     C     G        Am           C      G
	คนดีช่างโชคร้าย ประกายแสงสว่างไม่มี คนชั่วครอบงำย่ำยี แล้วคนดีจะหวัง
  Am
พึ่งใคร
      Am       C    G         Am           C   G
	แต่เขาไม่เคยย่อท้อ ทำงานรับใช้ประชาชน สำนึกภาษีทุกๆคน ที่จ่ายให้เป็น
   Am
เงินเดือน
              C     G        Am
( * ซ้ำ )  ให้ทำลงไปทำลงไปรับใช้ประชาชน
SOLO: C  G  Am  ( 3 Times )
จบ