ศิลปิน สายัณห์ สัญญา

ตัวไกลใจเหงา

Tune To Eb
Intro: /F/C/F Bb C/F/F Dm/Gm C/F/F/
             F
สุริยันจันทรา
             Dm         Am        F
ที่จากฟากฟ้ายังมีเวลามาเยือน
                       Dm
แต่ใจพี่ซิแชเชือน
              Gm              C      F
ไม่กลับมาเยือนเหมือนสุริยันจันทรา
                   F
หรือรังเกียจว่าจน
         Dm        Am F
จึงไม่มีคนเขาเมตตา
                    Dm
โถเรามันชาวนา
          Gm      C       F
ไม่มีปัญญามาแข่งบุญใคร
             Dm
มองฟ้าเวิ้งว้าง
        F               Am Dm
หมดทางเมื่อพี่จากไกล
          C         Dm
มองฟ้าไม่อำไพ
        Gm         C   F
ในดวงใจเหมือนไฟแผดเผา
                  F
เธอคงลืมฉันแล้ว
             Dm                Am F
จึงเปลี่ยนแนวมาพรากจากเรา
                          Dm
เมื่อพี่ไกลหัวใจเหงา
      Gm     C        F
ในใจเรานั้นเฝ้าแต่คอย

SOLO : /F/Dm/Am/F/F Dm/Gm C/F/F/

             Dm
มองฟ้าเวิ้งว้าง
        F                  Am Dm
หมดทางเมื่อเธอจากไกล
                 C  Dm
มองฟ้าไม่อำไพ
        Gm         C   F
ในดวงใจเหมือนไฟแผดเผา

                  F
เธอคงลืมฉันแล้ว
             Dm                Am F
จึงเปลี่ยนแนวมาพรากจากเรา
                          Dm
เมื่อพี่ไกลหัวใจเหงา
      Gm     C        F
ในใจเรานั้นเฝ้าแต่คอย

SOLO : /F/C/F Bb C/F/