ดอกไม้มีราคี

ศิลปิน ยิญชัย ปะหณัณ
คำร้อง : ศรวิษฐ์ แสงนวล
ทำนอง : ศรวิษฐ์ แสงนวล
เรียบเรียง : พรชัย ทัดละม่อม

ดอกไม้มีราคี

INTRO: Bm  Bm  Em F# Bm  Em F# Bm  F#  F#  
         Bm          
	ดอกไม้งามชูช่อส่งกลิ่นหอม 
  D        Em     G       Bm 
แมลงบินตอมคลึงเคล้าชอบน้ำหวาน แม่
   G     A        Bm       Em    F#     Bm  F#  
สาวน้อยสาวงามจากบ้านกันดาร อยากทำงานฝันหวานด้วยแรงสู้
         Bm            
	เรือลำน้อยอยากลอยกลางทะเล 
   D     Em   G       Bm    G
 โอละเห่นาวาน้อยถูกคลื่นซัด เจ้าไม่รู้
   A      Bm       Em          F#  F#  
ยังเยาว์ยังอ่อนหัด คลื่นโถมซัดคงไม่นานเจ้าจมหาย
          G    A   
	* เจ้านกน้อยเพิ่งเริ่มหัดบิน 
  Bm     G       A       Bm
น้ำตารินชายหลอกลวงใจตรมตรอม หมด
    G    A     Bm       Em    G   F#  F#  
เรี่ยวแรงดอกไม้ไร้กลิ่นหอม ตัวผู้ไม่ตอมดอกไม้มีราคี

SOLO: Bm  D  Em G Bm  G A Bm  Em  F#  F#  

( * , * * ซ้ำ )
            Bm        
	* * ดอกไม้งามชูช่อส่งกลิ่นหอม 
  D        Em     G       Bm
แมลงบินตอมคลึงเคล้าชอบน้ำหวาน 
      G    A         Bm     
แม่สาวน้อยสาวงามจากบ้านกันดาร 
      Em    F#   Bm    Em
รสไม่หวานสาวน้อยมีราคี รสไม่หวาน
   F#   Bm     G     F#  Bm
สาวน้อยมีราคี  รสไม่หวานดอกไม้มีราคี

SOLO: Em F# Bm  Em F# Bm