ศิลปิน The Carpenters

Close to you


(ดนตรี) / C / C / Am / A /

             C                     B7                Bm              Em
Why do birds suddenly appear, every time you are near?
 C                                        G
Just like me, they long to be close to you.
              C                                B7            Bm                 Em
Why do stars fall down from the sky, every time you walk by?
 C                                        G               G7
Just like me, they long to be close to you.
 
   C
* On the day that you were born the angels got together.
               Bm                               E
   And decided to create a dream come true.
                   C                                               Cmaj7
   So, they sprinkled moon dust in your hair of gold,
                                                D
   And star-light in your eyes of blue.

                 C                          B7             Bm             Em
** That is why all the girls in town follow you all around.
      C                                         G
     Just like me, they long to be close to you...
 
(ดนตรี) / C / C / Bm / Em / C / C / G / G /

(ซ้ำ *, **)

 C                                         G
Just like me, they long to be close to you...

(ดนตรี) G / G / C / C / G / G /