ศิลปิน The Beatles

The Continuing Story Of Bungalow Bill

C       G            C
*Hey, Bungalow Bill
 Fm               C     Fm           G
What did you kill, Bungalow Bill
A       E            A
Hey, Bungalow Bill
Dm               A     Dm          E
What did you kill, Bungalow Bill

Am                        C                     F                   G
He went out tiger hunting with his elephant and gun
Am           C                  F                      G
In case of accidents he always took his mom
E                               G                   Am                   Fm
He‘s the all American bullet-headed Saxon mother‘s son

(ซ้ำ *)


Am                C                      F                G
Deep in the jungle where the mighty tiger lies
Am             C                     F               G
Bill and his elephants were taken by surprise
E               G                        Am                      Fm
So Captain Marvel zapped in right between the eyes, zap

(ซ้ำ *)

Am                   C                    F                   G
All the children asked him if to kill was not a sin
Am                C                           F                      G
Not when he looked so fierce, his mummy butted in
E                   G                                Am                Em
If looks could kill it would have been us instead of him

(ซ้ำ *,*,*,*)