ศิลปิน The Beatles

I Will

          F               Dm        Gm    C7
Who knows how long I‘ve loved you
          F        Dm      Am
You know I love you still
F7       Bb       C7        Dm
Will I wait a lonely lifetime
 F         Bb        C7     F  Dm Gm7 C7
If you want me to, I will
      F    Dm   Gm  C7
For if I ever saw you
    F       Dm           Am
I didn‘t catch your name
F7       Bb      C7       Dm
But it never really mattered
F         Bb      C7         F F7
I will always feel the same
Bb              Am         Dm
Love you forever and forever
 Gm7              C7      F  F7
Love you with all my heart
Bb              Am         Dm      
Love you whenever we‘re together
  G7                            C7
Love you when we‘re apart
         F         Dm     Gm C7
And when at last I find you
         F           Dm     Am
Your song will fill the air
F7       Bb        C7            Am  Em7b5 F
Sing it loud so I can hear you
F7          Bb      C7         Am  Em7b5 F
Make it easy to be near you
F           Bb        C7        Dm  Em7b5   Dm G
For the things you do endear you to me
      Gm7  C7      Db7     F
Oh, you know I will, I will
Mm mm mm mm mm mm mm mm mm
Da da da da da da da

Outro : /F F7/Bb Am/Dm/Gm/F/C7/F/