ศิลปิน The Beatles

All Together Now

Intro : G/G/G/G/

G                               D7
One, two, three, four, Can I have a little more
G                                        D7
Five, six, seven, eight, nine, ten, I love you
G              D7
A, B, C, D, Can I bring my friend to tea
G                 D7            G
E, F, G, H, I, J, I love you

    C     
*(Bom bom bom bompa bom) Sail the ship
  G
(Bompa bom) Chop the tree
    C                                       D7
(Bompa bom) Skip the rope, (Bompa bom) Look at me


                                 G                                  
**(All together now) All together now
(All together now) All together now
                             D7 
(All together now) All together now
                             G
(All together now) All together now


G                                   D7
Black, white, green, red, Can I take my friend to bed
G                                         D7              G
Pink, brown, yellow, orange, blue, I love you


(ซ้ำ **,**,*,**,**)