ศิลปิน The Beatles

Only A Northern Song

Intro : /Cmaj7/A/E/

A               
If you‘re listening to this song
                                                       Bm
You may think the chords are going wrong
                  E
But they‘re not
                                     D
He just wrote it like that

When you‘re listening late at night
                                                         Bm
You may think the band are not quite right
               E                                    D
But they are, They just play it like that
     E                  Bm                G          G#7
It doesn‘t really matter what chords I play
           F#                Bm                F#
What words I say or time of day it is
            D        A          E
As it‘s only a Northern song

Instru : /A/A/C E/E/E/

     E                   Bm              G           G#7
It doesn‘t really matter what clothes I wear
       F#             Bm               F#
Or how I fare or if my hair is brown
                 D       A            E
When it‘s only a Northern song
A           
If you think the harmony
                                      Bm
Is a little dark and out of key
            E                                 D
You‘re correct, There‘s nobody there

Instru : /D/D E/Bm/G/G#7/F#/Bm/F#/

          D                     A          E
And I told you there‘s no one there

Outro : /A/A/Bm/E/D/
/A/E/Bm/G/G#7/F#/D/
/A/E/A/A/Bm/