ศิลปิน The Beatles

Money (that is what I want)

Intro : /Em A7/Em A7/(2 times)
/B7/A7/Em A7/B7/

E                                           A
The best things in life are free
E
But you can keep them for the birds and bees


                       A
*Now give me money (that’s what I want)
                     E7
That‘s what I want (that’s what I want)
                     B7                                   A7
That‘s what I want, yeah (that’s what I want)
              E7                     B7       (A7)
Oh…yeah… That‘s what I want


E                                    A
You‘re lovin‘ gives me a thrill
E                                           A
But you‘re lovin‘ don‘t pay my bills

(ซ้ำ *)

    E                                             A     E
**Money don‘t get everything it‘s true, What it don‘t get, I can‘t use                                                   

(ซ้ำ *)

Instru : /Em A7/Em A7/(2 times)
/B7/A7/Em A7/B7/

(ซ้ำ **,**)

                                 E7
***Well now give me money (that’s what I want)
A lot of money (that’s what I want)
                                    A7
Wow, yeah, I wanna be free (that’s what I want)
        E7
Oh I want money (that’s what I want)
                     B7                          A7
That‘s what I want (that’s what I want)
                     E7                                  B7
That‘s what I want, well (that’s what I want)

(ซ้ำ ***)