ศิลปิน The Beatles

It Won,t Be Long

                   C#m
*It won‘t be long yeah, yeah, yeah
                  E
It won‘t be long yeah, yeah, yeah
                 C#m             A                 E   (G/F#/F/Emaj7)
It won‘t be long yeah, till I belong to you

E                                 C            E
Every night when everybody has fun
                 C                     E
Here am I sitting all on my own

(ซ้ำ *)


                   E           Eb7
**Since you left me, I‘m so alone
                     D                       C#7
Now you‘re coming, you‘re coming on home
A                        B
I‘ll be good like I know I should
                      F#m                         B
You‘re coming home, you‘re coming home


E                       C                E
Every night the tears come down from my eyes
               C                               E
Every day I‘ve done nothing but cry

(ซ้ำ *,**)


      E                C                   E
So every day we‘ll be happy I know
                          C                                 E
Now I know that you won‘t leave me no more


(ซ้ำ *)