There is A Place

ศิลปิน The Beatles
Intro : /E/A/E/A/

                  E    A                    E   A
*There is a place, Where I can go
                  E     C#m                B
When I feel low,      When I feel blue
                  G#m  A                      E   A
And it‘s my mind,   And there‘s no time 
                F#m   C#m
When I‘m alone


              E   A                         E   A
I think of you,  And things you do
                     E    C#m                      B
Go ‘round my head     The things you said
          A             B
Like "I love only you"
C#m                      F#7
In my mind there‘s no sorrow
E                                   G#
Don‘t you know that it‘s so
C#m                      F#7
There‘ll be no sad tomorrow
E                                   G#7  C#m
Don‘t you know that it‘s so

(ซ้ำ *,*)

               E   A 
There‘s a place...  ( Fade out )
C#m                      F#7
In my mind there‘s no sorrow
E                                   G#
Don‘t you know that it‘s so
C#m                      F#7
There‘ll be no sad tomorrow
E                                   G#7  C#m
Don‘t you know that it‘s so

(ซ้ำ *,*)

               E   A 
There‘s a place...  ( Fade out )"> C#m                      F#7
In my mind there‘s no sorrow
E                                   G#
Don‘t you know that it‘s so
C#m                      F#7
There‘ll be no sad tomorrow
E                                   G#7  C#m
Don‘t you know that it‘s so

(ซ้ำ *,*)

               E   A 
There‘s a place...  ( Fade out )">

สนับสนุนคอร์ดกีตาร์ โดยการแชร์คอร์ดนี้ โดยช่องทางด้านล่างเลยครับ ขอบคุณมากๆ ครับ