ศิลปิน The Beatles

Devil In Her Heart

Intro : /Am7/D7/G/

                                      Am7 D7
She‘s got the devil in her heart
                            G
But her eyes they tantalize
                                          Am7  D7
She‘s gonna tear your heart apart
                                  G          G/Am7/B7/
Oh her lips they really thrill me
      C                       Cm               G                            G/Am7/B7/
I‘ll take my chances, For romance is So important to me
C                             Cm                             A7                            D7
She‘ll never hurt me, She won‘t desert me, She‘s an angel sent to me

                                        Am7
*She‘s got the devil in her heart
D7                          G
No, no, this I can‘t believe
                                          Am7 D7
She‘s gonna tear your heart apart
                              G         G/Am7/B7
No, no nay will she deceive


C                                           Cm
I can‘t believe that she‘ll ever ever go
G                                                G/Am7/B7/
Not when she hugs and says she loves me so
C                          Cm                            A7                       D7
She‘ll never hurt me, She won‘t desert me, Listen can‘t you see

(ซ้ำ *)

C                           Cm                        G                        G/Am7/B7/ 
Don‘t take chances if your romance is so important to you
C                          Cm                            A7                                D7
She‘ll never hurt me, She won‘t desert me, She‘s an angel sent to me

(ซ้ำ *)

                                      Am7
She‘s got the devil in her heart
D7                              G                           
She‘s an angel sent to me
                                      Am7
She‘s got the devil in her heart
D7                                   G
But she’s an angel sent to me