เธอเพียงคนเดียว


เธอเพียงคนเดียว

Intro :  Bb Gm Eb F (2 times)

Gm           GmM7      Gm7        Eb   F
*อยากบอกให้เธอรู้  เธอคือสุดที่รัก คือบ้านคือที่พักพิงหัวใจ
 Bb         F A      Gm   F        Eb        F
เธอเท่านั้น และเธอเพียงคนเดียว เธอคือทุก ๆ สิ่ง ที่ทำให้ฉันได้มีวันนี้
 Bb      F A   Gm      Eb           F
เธอคือความจริงที่ฉันมี ให้พลังที่แสนยิ่งใหญ่ เพราะรักที่มีให้กับฉัน
(เพราะรักจากเธอเท่านั้น)

Instru :  Bb Gm Eb F 

(ซ้ำ *)

Instru :  G Em F D (2 times) Eb F 

(ซ้ำ *)

Gm          GmM7      Gm7       Gm6
อยากบอกให้เธอรู้  เธอคือสุดที่รัก  คือบ้านคือที่พักพิงหัวใจ
Eb          F
 คือบ้านคือที่พักพิงหัวใจ
Bb        F A       Gm 
เธอเท่านั้นและเธอเพียงคนเดียว
   F        Eb         F
เธอคือทุก ๆ สิ่งที่ทำให้ฉันได้มีวันนี้
Bb   F A   Gm      Eb           F
เธอคือความจริงที่ฉันมี ให้พลังที่แสนยิ่งใหญ่ เพราะรักจากเธอเท่านั้น
Bb        F A      Gm    F        Eb        F  
เธอเท่านั้นและเธอเพียงคนเดียว เธอคือทุก ๆ สิ่งที่ทำให้ฉันได้มีวันนี้
Bb       F A   Gm      Eb          F
เธอคือความจริงที่ฉันมี ให้พลังที่แสนยิ่งใหญ่ เพรารักจากเธอ

(Fade Out)