ศิลปิน นภ พรชำนิ

เธอเพียงคนเดียว

Intro : /Bb/Gm/Eb/F/(2 times)

Gm                      GmM7           Gm7                Eb      F
*อยากบอกให้เธอรู้   เธอคือสุดที่รัก  คือบ้านคือที่พักพิงหัวใจ
 Bb                  F/A            Gm      F                Eb               F
เธอเท่านั้น และเธอเพียงคนเดียว เธอคือทุก ๆ สิ่ง ที่ทำให้ฉันได้มีวันนี้
  Bb           F/A     Gm            Eb                     F
เธอคือความจริงที่ฉันมี ให้พลังที่แสนยิ่งใหญ่ เพราะรักที่มีให้กับฉัน
(เพราะรักจากเธอเท่านั้น)

Instru : /Bb/Gm/Eb/F/

(ซ้ำ *)

Instru : /G/Em/F/D/(2 times)/Eb/F/

(ซ้ำ *)

Gm                    GmM7            Gm7             Gm6
อยากบอกให้เธอรู้   เธอคือสุดที่รัก   คือบ้านคือที่พักพิงหัวใจ
Eb                   F
 คือบ้านคือที่พักพิงหัวใจ
Bb                F/A             Gm 
เธอเท่านั้นและเธอเพียงคนเดียว
     F                Eb                  F
เธอคือทุก ๆ สิ่งที่ทำให้ฉันได้มีวันนี้
Bb      F/A      Gm           Eb                     F
เธอคือความจริงที่ฉันมี ให้พลังที่แสนยิ่งใหญ่ เพราะรักจากเธอเท่านั้น
Bb                F/A            Gm       F                Eb                F   
เธอเท่านั้นและเธอเพียงคนเดียว เธอคือทุก ๆ สิ่งที่ทำให้ฉันได้มีวันนี้
Bb             F/A     Gm           Eb                    F
เธอคือความจริงที่ฉันมี ให้พลังที่แสนยิ่งใหญ่ เพรารักจากเธอ

(Fade Out)