ศิลปิน กู่แคน สคูล ไทบ้านผู้สร้างงานศิลป์

บ่ได้ฮัก


คำร้อง : สะปั้ง ฟ้าล่วงบน
ทำนอง : สะปั้ง ฟ้าล่วงบน
เรียบเรียง : สะปั้ง ฟ้าล่วงบน
C  F  C  F  G  C 
อินโทร*********
         C                    Em        Am                    Em
บ่เคียดเลยแม้ว่าเจ้าถิ่มอ้าย   มันบ่ตายดอกแค่เจ้าไม่แคร์
F             Dm              G                 C
บ่ได้เป็นผู้แพ้กะเพราะว่าอ้ายบ่ได้แข่งกับไผ
         C                Em              Am              Em
ให้เจ้าไปคั่นว่าเจ้าฮักเขา คั่นเขาฮักเจ้าอ้ายนี้กะแฮงสิดีใจ
           F                Dm         G              C
เลิกกับเจ้าอ้ายกะสิหาใหม่ หามื้อได๋กะได้ส่ำผู้สาว
              C                   Em           Am             Em
ฮอดยามหนาวกะต้องหาคนกอด  กอดผู้ได๋กะบ่คือกอดเจ้า
            F               Dm             G             C
กอดคนใหม่คิดฮอดคนเก่า  คิดฮอดเจ้าซู้เขาคนอื่น
          Em         Am          F               C
   *บ่ได้ฝืนความฮู้สึก แค่คิดพ้อแค่อ้ายคิดเห็น
            Em         Am         F                 G  
    แค่คิดฮอดเจ้าเล่นๆ เป็นจั่งได๋น้อผู้สาวเก่าอ้าย 

    โอ้...โฮะ โอ โฮะ โอละน้อ
                    C           Em       Am                 Em
          ** บ่ได้ฮักแค่ใจอ้าย มันคิดฮอดเจ้าหลายเด้หล่า 
                          F               Am         F                     G
              คิดฮอดแฮงยามกินเหล้า คิดฮอดเจ้ายามอ้ายเมาคือหมา
                   F            Fm         Em          Am
              ถึงเฮาสิเลิกกันแล้ว ถึงเบิดแล้วคำสัญญา 
                         F                                G   
              เมายามได๋อ้ายกะคึดเห็นหน้า  ส่ำผีบ้าล่ะน้อคนเมา
            C         Em          Am                Em
*** บ่ได้ฮักแค่ใจอ้าย  มันแค่คิดฮอดหลายกว่าเก่า
                  F                Em              Dm                 G
      คงมีความสุขน้อล่ะอยู่กับเขา อ้ายมีคนใหม่กะยังคิดฮอดเจ้า 
                  C
      ยามเมาแฮงๆ
       
       C   Am  C  G  Em Am  Em Am  F G  C G 
  มิดเดิลโทร********

ซ้ำ */**/***
                   F                Em              Dm                G
      คงมีความสุขน้อล่ะอยู่กับเขา อ้ายมีคนใหม่กะยังคิดฮอดเจ้า 
                   C
      ยามเมาแฮงๆ