ศิลปิน The Beatles

I Saw Her Standing There

                            E7
One, two, three, four…
                     E7                               A7                E7
Well she was just seventeen and you know what I mean
                                                              B7
And the way she looked was way beyond compare
     E7              A7                E7      C7
So how could I dance with another oh,
            E7         B7         E7
when I saw her standing there
        E7                            A7           E7
Well she looked at me and I, I could see
                                                            B7
That before too long I‘d fall in love with her
E                  E7               A7       C7
She wouldn‘t dance with another Oh,
            E7          B7         E7
when I saw her standing there

               A7
*Well my heart went boom when I crossed that room
                                  B7      A7
and I held her hand in mine

              E7                                               A7                     E7
**Oh we danced through the night and we held each other tight
                                                        B7
And before too long I fell in love with her
        E            E7             A7         C7
Now I‘ll never dance with another Oh,
           E7         B7          E7
since I saw her standing there

Instru : /E7/E7/E7/E7/
/E7/E7/B7/B7/
/E7/E7/A7/A7/
/E7/E7/E7/E7/

(ซ้ำ *,**)


           E7         B7           E7
since I saw her standing there
                            E7         B7          A7     E7
Yeah, Well since I saw her standing there