ศิลปิน The Beatles

Boys

Intro : /B7/A7/E7/B7/

E7
I’ve been told when a boy kiss a girl,
E7
Take a trip around the world,

         A7
*Hey hey (vub shu vub, vub vub shu vub)
       E7
Hey hey (vub shu vub, vub vub shu vub)
       B7
Hey hey (vub shu vub, vub vub shu vub)
A7                       E7                      B7
Yeah, she say ya do (vub shu vub)

    E7
**My girl says when I kiss her lips,
E7
Gets a thrill through her fingertips,

(ซ้ำ *)

                                E7
***Well, I talk about boys, (yea-yea boys)
                                  E7
Don‘t ya know I mean boys, (yea-yea boys)
                               A7
Well, I talk about boys, now, (yea-yea boys)
          E7
Ahh, boys (yea-yea boys)
                            B7                               A7
Well, I talk about boys, now, (yea-yea boys)
                          E7                    B7
What a bundle of joy! (Alright, George!)

Instru : /E7/E7/E7/E7/
/A7/A7/E7/E7/
/B7/A7/E7/B7/

(ซ้ำ **,*,***,***) (Fade out)