ศิลปิน The Beatles

A Taste Of Honey

F#m
A taste of honey,
A                    E                  F#m
Tasting much sweeter than wine
F#m                     F#m
(Do do do… do do do…)
   F#m       F+   A
I dream of your first kiss
       B        F#m       F+  A    B     
And then I feel upon my lips again
               F#m 
A taste of honey (a taste of honey)
A                    E                 F#m  Bm/F#m/Bm/F#m
Tasting much sweeter than wine
         E     B              F#m    B
While we return, yes I will return
              A                E              F#m
I‘ll come back for the honey and you
F#m                     F#m
(Do do do… do do do…)
          F#m      F+         A             B
Yours was the kiss that awoke my heart
          F#m     F+             A           B
There lingers still, though we‘re far apart
                    F#m 
That taste of honey (a taste of honey)
A                    E                  F#m  Bm/F#m/Bm/F#m
Tasting much sweeter than wine
        E     B             F#m      B
Oh I will return, yes I will return
               A
I‘ll come back (He‘ll come back)
           E
for the honey (For the honey)
       F#m  Bm/F#m/Bm/F#m
and you