ใกล้กับไกล


ใกล้กับไกล

Intro :  Em A Em A (2 times)

         Em        A 
* อยู่ใกล้กันบ้างก็ดี จะได้ไม่มีห่วงใย 
        Em          A
อยู่ไกลกันก็บ้างก็ดี ส่งมอบไมตรีมอบใจ
       Em            A
อยู่ใกล้กันมากไม่ดี ก็เพราะบางทีมันใกล้ไป 
       Em           A
อยู่ไกลกันมากไม่ดี อยู่ใกล้กว่านี้ดีกว่าไกล

 C         G   F         C G
ใกล้หรือไกลก็ยังดี เพราะบางที่ไม่มีใคร 
C         G F           E
ที่จะมาคอยใส่ใจ ว่าอยู่ใกล้หรือไกลดี
  C          G  F           C G 
เมื่อตัวเราอยู่คนเดียว ใครแลเหลียวก็ไม่มี 
C           G Eb         D
ทนทรมานนานนับปี จนไม่มีใกล้หรือไกล

( * )

Instru :  A (8 times)
 C D A C D E 

 C            G  F        C G
ใกล้หรือไกลต้องลองดู ต้องดูอยู่ทุกเวลา 
 C           G F          E
คอยดูไว้ไม่คลาดคลา รู้ปัญหาถ้าพลั้งไป
 C           G  F         C G
เมื่อสองเราอยู่รวมกัน วันทั้งวันสบายใจ 
 C           G Eb         D
ไม่มีทุกข์ไม่ห่างไกล รักกันไว้อยู่ใกล้กัน

( * )

Outro :  A (12 times)