ฮู้ฮู

ศิลปิน โปเตโต้ POTATO
คำร้อง : เหมือนเพชร อำมะระ / พัฒน์ชัย ภักดีสู่สุข
ทำนอง : พัฒน์ชัย ภักดีสู่สุข
เรียบเรียง : ทีฆทัศน์ ทวิอารยกุล / ปิยวัฒน์ อนุกูล / กานต์ อ่ำสุพรรณ / เกียรติยศ มาลาทอง

ฮู้ฮู

Tune down 1 2 tone to Eb

Instro :  Gmaj7 F#m7 Bm7 D (2 times)
 Gmaj7 F#m7 Bm7 D (4 times)

Gmaj7 F#m7 Bm7    D    Gmaj7    F#m7 Bm7
ฟ้า  ไร้ดวงดาว ความมืดเทาบางทีก็ทำให้เห็น ค่าของความสว่าง
    Gmaj7 F#m7   Bm7   D              Gmaj7 
ดั่งดอกไม้ งดงาม ถูกลมพัด ปลิวไป กลายเป็นละอองล่องลอยไป
  F#m7   Bm7  B
แต่ขึ้นใหม่ในยามเช้า 

     Gmaj7 F#m7    Bm7
* อย่าไปคิดวุ่นวาย ปล่อยมันไป
    D        Gmaj7 F#m7        Bm7           B
เรื่องของวันวาน ปฏิทินยังเตือนให้จำ บางวันจะมืดมน บางวันจะสดใส 

    G   
** แสงสว่าง ถึงแม้จะเลือนลาง
   D               G  
ให้เห็นปลายทางแค่ริบหรี่ แสงสว่างถึงแม้จะเลือนลาง
   D                         G 
ก็พร้อมจะเข้าไปหา (พร้อมจะเข้าไปหา) แสงสว่าง ถึงแม้จะเจือจาง
  D                  C 
จะขอเดินผ่านความมืดนั้น เพื่อพบแสงดวงตะวัน
  A                       (D)
จะรอรับวันที่มันเปลี่ยนผันเป็นวันที่ฟ้าสว่าง 

ฮู้ ฮู ฮู้ ฮู 

Instru :  Gmaj7 F#m7 Bm7 D (2 times)

Gmaj7 F#m7 Bm7   D        Gmaj7     F#m7 Bm7
ฟ้า เริ่มเป็นใจ ความมืดเบาบางไป แสงส่องประกาย ยิ้มรับความสว่าง
  Gmaj7  F#m7    Bm7   D             Gmaj7 
ดั่งดอกไม้ งดงาม ถูกลมพัดปลิวไป กลายเป็นละอองล่องลอยไป
  F#m7   Bm7  B
แต่ขึ้นใหม่ในยามเช้า 

(*,**)

Instru :  Gmaj7 F#m7 Bm7 D Gmaj7 F#m7 Bm7 B Gmaj7 

(*,**)