ศิลปิน Jelly Rocket

How Long

Intro : /E/E/C#m/C#m/(2 times)

E                        C#m                      E
How long, I haven‘t seen you for a while .  
                   C#m
How long, since the day we met
    A                  C#m                 A 
Cause you are the only one for me. 
                 C#m
And you are the only one I see.
E                                         C#m
So would you please , don‘t you  runaway from me .
E                   C#m
Or baby if you disappear ,  I‘ll be drown in my tears. 

ซ้ำ ( * )

Instru : /E/E/C#m/C#m/E/E/C#m/C#m/A/A/Am/Am/
/E/E/C#m/C#m/

       E                       C#m
And will you know , that I wrote this stupid song for you. 
     E                      C#m
And do u know , that I miss u so .
         A               C#m        
Cause you are the only one for me. 
  A              B
And you are the only one, the only one.
                                             
ซ้ำ ( * )

Instru : /C#m/C#m/G#m C/G#m C/(2 times)

  A                                                  C#m
Baby I think you should know that I miss u so and I, 
and I want you right here.
    A                                                   B
I‘ll never ever let you go Oh please, please don‘t go

Instru : /E/E/C#m/C#m/

E                      C#m            E
How long, I haven‘t seen you for a while