ศิลปิน ไมโคร

ลองบ้างไหม

Instru : /F#m/A/B7/A/B7/F#m/A/B7/(2 times)

F#m A B7    A     B7 F#m      A  B7
ลอง            ลอง ให้ มัน   รู้กันไป    
F#m A B7    A      B7 F#m        A  B7  A
ลอง             ลอง ให้ มัน     รู้กันไป  
F#m    
คิดๆ แล้วยังแปลกใจ   เราเจอะเจออะไร   
                       A  B7    F#m 
ล้วนแล้วแต่ไม่ถูกใจ          หลายๆ ครั้งมองออกไป    ใจไม่ยอมรับ
                      A  F#m
หลายๆครั้งก็หนักใจ         
B7                                                               A    B7      
เลยทำให้ใจเหลียวมอง   แลดูกันหน่อยหมองๆ ดูให้ซึ้งใจ
F#m                 
คิดๆแล้วยังขัดใจ  มัวแต่เอาแต่มอง  
  D                E      D  E     F#m
ควรจะลองให้รู้ไป     ให้  มัน   รู้ไป  

Instru : /F#m/A/B7/A/B7/F#m/A/B7/

F#m                                                                A   B7
นึกๆ  แล้วก็อยากลอง    แต่มีบางครั้ง   นึกๆ  แล้วละเหี่ยใจ   
F#m 
เพราะเขาเห็นเราเด็กไป   จึงไม่ยอมรับ   
                           A   F#m
เพราะเขาเห็นเราเด็กไป         
B7      
ทำอะไรให้เหมือนใคร  ทำแค่นั้นก็พอ
                           A   B7
ทำ  ทำไมให้เหมือนใคร       
F#m                                           D                        E   
คิดๆ แล้วยังขัดใจ   ว่าจะทำ   ทำไม   ทำ  ทำไมถ้าเหมือนใคร

    D       E   A                    D             E     
*อยากจะเคยลอง   บ้างไหม    คิดจะทำดังที่ตั้งใจ
             A                D               E     
อยากจะลองบ้างไหม    คิดจะทำโดยไม่เข้าใจ
           F#m             F#m+7
อยากจะลองดู    ลองว่าเป็นไง    
          F#m7                F#m6          B7           E   
เป็นแต่เพียงได้ลอง   มันจะดีไหม    ถ้าไม่ดี   ก็ให้มันรู้กันไป
                   F#m
( ก็แค่อยากจะลองทำ  )

Instru : /F#m/A/B7/A/B7/(2 times)

F#m  A  B7            A   B7  F#m           A  B7
ลอง                     ลอง ให้ มัน        รู้กันไป
F#m  
เห็นเขาสอนจึงจดจำ   จะดีเลวนั้น   
                               A   B7       F#m
ล้วนแล้วแต่ใช้ประสบการณ์            คิดๆแล้วไม่ได้ความ
                                              A  F#m 
ตรงประสบการณ์   นั้นลึกซึ้งเกินเข้าใจ          
 B7        
เลยทำใจให้เหลียวมอง  แลดูกันหน่อย  
                  A   B7       F#m  
มองๆ  ดูให้ซึ้งใจ             คิด  คิดๆ  แล้วก็ขัดใจ    
                        D                 E  
มัวแต่เอาแต่มอง   ควรจะลองให้รู้ไป      

ซ้ำ  ( * )

       D      E    A                D            E  
**อยากจะเคย ลองบ้างไหม   คิดจะทำดังที่ตั้งใจ   
           A                 D               E
อยากจะลองบ้างไหม   คิดจะทำโดยไม่เข้าใจ   

ซ้ำ ( ** ) Til Fade