ศิลปิน Scrubb

รักนิรันดร์

Instru : /D/(8 times)

D  A     D   A             D      A       D      A               D
ใจส่งถึงใจเธอ มือจับกันไว้ มองตาแล้วเข้าใจ ไม่ต้องเอ่ยคำ
D    A   D         A               D            A   D       A            D
เดินเกี่ยวแขนกันไป ถ่ายทอดความรัก จงอย่าสนใจใคร ฉันอยู่ใกล้เธอ

Bm            E      A
* เปี่ยมด้วยความรัก ต่อเธอ

Bm          F#m          G          A       D F#7
** ขอให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้น อยู่ตลอดกาล
Bm      F#m7          G       A         D A
ขอ       ให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้น เป็นรักนิรันดร์
Bm             F#m           G         A     D F# 
ขอ    ให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้น อยู่ตลอดกาล      
 Bm7            F#m           G       A       D
ขอ        ให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้น เป็นรักนิรันดร์

Instru : /D/(4 times)

D      A        D    A                   D      
คืนเปลี่ยนแม้วันผ่าน กาลเปลี่ยนปรวนแปร 
    A       D A                   D
รักเรามั่นคงแน่ มิเปลี่ยนแปรไป
D    A          D    A                 D 
เราหล่อหลอมดวงใจ เป็นหนึ่งเดียวกัน 
   A      D A                 D
คงจะไม่มีวัน เหินห่างกันไป

ซ้ำ( * , ** )

Instru : /D/D/G/F#m/Em A/D/D/

D A      D         A           D   G          F#m   Em       D
ใจส่งถึงใจเธอ มือจับกันไว้ มองตาแล้วเข้าใจ ไม่ต้องเอ่ยคำ

Instru : /D/(4 times)