รักนิรันดร์


รักนิรันดร์

Instru :  D (8 times)

D A   D  A       D   A    D   A        D
ใจส่งถึงใจเธอ มือจับกันไว้ มองตาแล้วเข้าใจ ไม่ต้องเอ่ยคำ
D  A  D     A        D      A  D    A      D
เดินเกี่ยวแขนกันไป ถ่ายทอดความรัก จงอย่าสนใจใคร ฉันอยู่ใกล้เธอ

Bm      E   A
* เปี่ยมด้วยความรัก ต่อเธอ

Bm     F#m     G     A    D F#7
** ขอให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้น อยู่ตลอดกาล
Bm   F#m7     G    A     D A
ขอ    ให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้น เป็นรักนิรันดร์
Bm       F#m      G     A   D F# 
ขอ  ให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้น อยู่ตลอดกาล   
 Bm7      F#m      G    A    D
ขอ    ให้ความรักที่เกิดขึ้นมานั้น เป็นรักนิรันดร์

Instru :  D (4 times)

D   A    D  A          D   
คืนเปลี่ยนแม้วันผ่าน กาลเปลี่ยนปรวนแปร 
  A    D A          D
รักเรามั่นคงแน่ มิเปลี่ยนแปรไป
D  A     D  A         D 
เราหล่อหลอมดวงใจ เป็นหนึ่งเดียวกัน 
  A   D A         D
คงจะไม่มีวัน เหินห่างกันไป

ซ้ำ( * , ** )

Instru :  D D G F#m Em A D D 

D A   D     A      D  G     F#m  Em    D
ใจส่งถึงใจเธอ มือจับกันไว้ มองตาแล้วเข้าใจ ไม่ต้องเอ่ยคำ

Instru :  D (4 times)