เพลงที่อยู่ในแทค ความรักทำให้คนตาบอด พบทั้งหมด 2 เพลง