เพลงที่อยู่ในแทค เพลงประกอบละคร – เพียงในใจ เพลงประกอบละคร เพลิงทระนง – คือเธอ เพลงประกอบละคร รอยมาร – ด้วยหัวใจ พบทั้งหมด 8 เพลง