เพลงที่อยู่ในแทค เพิ่งรู้หัวใจตัวเอง พบทั้งหมด 2 เพลง